Privacy Statement

Privacy Policy Geogilde

Geogilde hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden. In deze Privacy policy geven wij heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om de privacy van onze leden te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Geogilde houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij persoonsgegevens van onze leden alléén verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn in onderstaand schema beschreven.