Leden

Het GeoGilde is bedoeld voor kennisdeling tussen ervaren professionals op het gebied van geo-informatie, die zelfstandig werkzaam zijn of werkzaam zijn bij kleine ondernemingen (met een bedrijfsgrootte van maximaal 8 medewerkers). Met name voor zelfstandigen en kleine bedrijven is het lastig om in de breedte van de geo-sector op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op het gebied van techniek, wetgeving en markt. Het GeoGilde wil hierin een rol vervullen.

Aan het lidmaatschap zijn kosten verbonden. Met de lidmaatschapsgelden organiseert het GeoGilde kennis-/netwerkbijeenkomsten en wordt een afgesloten website voor kennisdeling bijgehouden.

Voor meer informatie over het lidmaatschap kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden, door een email te sturen naar: bestuur@geogilde.nl