Missie

Het GeoGilde is een vereniging van zelfstandig ondernemers of medewerkers van kleine ondernemingen op het gebied
van geo-informatie en heeft als doel het bevorderen van samenwerking en kennisuitwisseling tussen de leden.

Door het samenbrengen van de kennis, verschillende expertises en inzet worden de leden in staat gesteld individueel
of in onderlinge samenwerking nog efficiënter werken. Zo kunnen zij een beter product leveren en beter inspelen op
de vragen van klanten.

Het GeoGilde organiseert voor haar leden een aantal keer per jaar activiteiten, zoals kennissessies, waarin de diverse
thema’s op het gebied van techniek, innovatie, standaarden, data en business development aan de orde komen.